Kultiveringsgruppa

 

KULTIVERINGSGRUPPA

 

 

Kultiveringsgruppa er delt i to :

 

Fiskekultivering : Leder Stig Atle Korsberg

 

Viltkultivering    : Leder Stein Arne Paulsen

 

Kultiveringsgruppa er en viktig del av Nordre Kattfjord Grunneierlag. Her har vi et organisert arbeide for å tynne ut fiske tettheten i våre vassdrag, samt at vi driver en meget profesjonell rypetelling der flere faste løyper telles hver vår og høst. 

I kultiveringsgruppa er det mange ildsjeler som opp gjennom årene har lagt ned et betydelig arbeide for Nordre Kattfjord Grunneierlag. Laget er svært takknemlig overfor alle som gjør en jobb for laget og prøver å premiere etter beste evne. De aller fleste som deltar på kultiverings arbeide gjør allikevel dette for egen interresse og for det sosiale samværet som en slik helg er hvert år med mye god mat og drikke.

Kultiveringsgruppa utgjør idag en stor gruppe på ca 30-35 personer, noe som varierer litt fra år til år.

Kultiverings gruppa driver fra høsten 2009 også kontroll virksomhet i vårt området og skal ved kontroll fremvise legitimasjon og godkjent kontrollør kort. Vi vil intensivere kontrollen under rypejakta i år, og vi vil være oppmerksom på folk som driver trening av hund, noe som er forbudt i vårt område.  Kontrollørene er også igang med sjekk av ulovlig bruk av garn i NKGs fiskevatn noe som også intensiveres nå som høstmørket er tilbake. Alle overtredelser som oppdages av våre kontrollører meldes inn til NKGs styre som videre anmelder alle saker til politiet, uten unntak.

Vi har hatt hjelp av Universitetet i Tromsø som har bistått oss med forskning på ørretbestand og kartlagt mønstre ved gyting ol. Vi mottok en rapport fra forskerne som vi i den senere tid har brukt som basis for all fiskekultivering.

 

I 2007 ble det utført et veldig bra kultiveringsarbeide i 2 vatnet i Kråkskar. Statistikken var helt klar og vi fikk utarbeidet en solid rapport som bekreftet kraftig nedgang i bestanden i det lille vatnet. Det ble tatt ut i overkant av 1.400 ørreter fordelt på 6 grupper. Av 1.400 ørreter så var største fisk 360 gram, mens hovedparten (ca 80 %) var under 150 gram. Det er i år rapportert om fangster i vatnet på ørret på mellom 5-600 gram noe som viser at utfiskingen har vært vellykket i vatnet. Oppfølging vil allikevel være nødvendig.

 

For 2009 er nedre Kråkskardals vatnet valgt. Dette fordi det er et populært fiskevatn i vårt område som er lett tilgjengelig og har en stor bestand av ørret, men uttyning er ønskelig for å prøve å øke gjenomsnitts størrelsen på fisken. Vi har også rapporten fra Universitetet i Tromsø å følge opp, den ble laget basert på et betydelig arbeide fra Universitetet i nedre Kråkskardalsvatn.

 

Første gruppe er igang i midten av juli og dem sørger for å ta opp alt av utstyr, lage camp og klargjøre for resten av sesongen.

 

SISTE NYTT FRA KULTIVERINGSGRUPPA : DET ER TATT UT 1771 FISK FORDELT PÅ 9 DØGN!!

 

Nordrekattfjordgrunneierlag.no 2003 Privacy Policy Terms Of Use